I. AZ AKTÍV NYUGALOM, VAGYIS A LECSENDESEDÉS IMÁJA

a)  Isten színe előtt lecsendesedem

Fejezet: Hanganyag:
 1. Külső zajok – Belső csend
 2. A biblikus misztika. Jézus lelkem hajlékában (vö. Jel 3, 20)
 3. Isten folytonosan árad lelkünkbe mint Fény-, Sugárzás- és Szeretetáradat. Ne emeljünk gátat!
 4. Jó dolog csendben várakozni az Úrra! (Siral 3, 26)
 5. A szenvedélyek követése helyett lelkünk mélyére, illetve magunk fölé irányuljunk!
 6. Szétszóródott gondolatainkat egyirányúsíthatjuk az Istenre és önmagunkra való figyeléssel
 7. Autogén tréning, I. Ellazítás, IS-TE-N és a saját nevem (vö. Jel 3, 12). Szívkitárás
 8. Autogén tréning, II. Emeljük fel szívünket!
 9. Bal kéz elenged – jobb kéz befogad. Atya, Fiú és Szentlélek + Mária
 10. A lélek skáláján kicsinységünk mélységéből felemelkedhetünk Isten szeretetének magasságaiba
 11. Az elmélkedés menete: Kitárulkozás. Isten üzenete. Önátadás a szeretetben
 12. Isten gyermekei vagyunk (1 Jn 3, 1)
 13. Csendteremtő szavak
 14. Istenem, a csendben, a mennyország előcsarnokában tölts be önmagaddal!
 15. A csendben engedd magadat szeretni Istentől!
 16. Nyugalom Istenben. Engedem, hogy Isten betöltsön békéjével, életével
 17. Kimondom az Úrnak: „Jahve: Te vagy az én Istenem!” (Sínai-hegy)
 18. Hálám hozzád száll fel, Istenem!

b) A Jézus-ima

 19. Jézus-ima, I. „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek”
 20. Jézus-ima, II. Isten szüntelen irgalma, szeretete
 21. A Gyümölcsoltó Boldogasszony elmélkedésének Gyümölcse
 22. Jézus-ima, III. Szüntelenül (gondolat és gond nélkül) imádkozni!
 23. Az Istenre figyelő élet
 24. E világ dolgai segítenek Istenre figyelni és Istenre találni
 25. Pászka – átmenet Istenbe
 26. Jézus-ima, IV. Jézus nagyszombati nyugalma
 27. A Jézus-ima fokozatai, V. Isten irgalmasan lehajolt hozzám: Vég nélkül szálljon a hálám Isten felé!
 28. Jézus-ima, VI. Betöltődni Jézussal: „Te énbennem, én Tebenned!”, s akkor van miért hálálkodnom!
 29. Jézus-ima, VII. A szerzett szemlélődés és feltételei
 30. Jézus-ima, VIII.: „Uram!” „TE!” + „én!” = „MI!”
 31. Jézus-ima, IX. Az énekelt Jézus-ima
 32. Jézus a végtelen, önmagát ajándékozó szeretet
 33. Lelkünk a meleg levegő mintájára felfelé száll, a Szentháromság személyei leereszkednek hozzánk

 

c) Isten a csendben mondja ki önmagát

 34. Szent Péter apostol hite, Krisztus-élménye a Tábor-hegyen: „Te vagy az Isten Fia!”
35. A magány az Úrral való találkozás helye
 36. A Szentháromság személyeinek egymásban lakása. A Szikla előtt és a Sziklában
 37. Napsütkérezés Isten szeretetében