IV. A SÖTÉT ÉJSZAKA (vagyis A MEGTISZTULÁS, A PASSZÍV ÖSSZESZEDETTSÉG) IMÁJA

1. A TISZTULÁS AKTÍV SZAKASZA

 116. A mennybe felvett Szűzanya nekünk is mutatja az utat
 117. „Nem látlak, Uram!”

 

a) A SZÁRAZSÁG IMASZAKASZA

118. Magatartásunk a lelki szárazságban
119. A lelki szárazság természetes okai
120. A természetfeletti szárazság
121. A lelki szárazság előnyei
122. Teendőink a lelki szárazságban

 

b) A LÉLEK AKTÍV ÉJSZAKÁJA

 123. A lelki éjszaka útja
 124. A „semmi” útja I. A lemondás, vagyis az önmegtagadás útja
 125. A „semmi” útja, II. Mit adhatok még az Úrnak? (Zsolt 115, 12)

 

c) AZ ÉRZÉKEK ÉJSZAKÁJA

 126. Az érzékek sötét éjszakája
 127. Az érzékek sötét éjszakájának ajándékai

 

d) A HIT ÉJSZAKÁJA

 128. A lélek aktív éjszakája, a hit éjszakája
 129. A lelki erők kiüresítése

 

e) AZ ÉRTELEM ÉJSZAKÁJA

 130. A hit segít az értelem kiüresedésében
 131. Az értelem kiüresedésének, vagyis lemondásának további útja: Az érzékek segítsége nélküli szellemi megismerést, a hitet igényeljük
 132. Az emlékezet kiüresedése

 

f) AZ AKARAT ÉJSZAKÁJA

134. Az akarat kiüresítése, I. Lemondás az öröm édes érzéséről
135. Az akarat kiüresítése, II. Lemondás a természetes javak és az érzékek közvetítette örömökről
136. Az akarat kiüresítése, III. Függetlenség a természetfeletti javak feletti örömtől is
137. Az akarat kiüresítése, IV. a szomorúság legyőzése által

 

2. A TISZTULÁS PASSZÍV SZAKASZA
a) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJA

138. A lélek passzív éjszakája: Remény és félelem – elhagyatottság
139. A lélek passzív éjszakájának távlatai
140. Isten tevékenysége a lélek passzív éjszakájában
141. A lélek tétlensége a sötét éjszakában
142. A lélek szenvedésének következménye a kiüresedés

 

b) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJÁNAK TÁVLATAI

143. Reménysugár az éjszakában
144. A boldogító éjszaka célja: a megvilágosodás
145. Per crucem ad lucem (A kereszt által jutunk el a világosságra)
146. Az átalakulás követelményei és gyümölcsei
147. Legyünk üres edény Isten befogadására!

148. A fényesedő éjszaka
149. „A szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn”

 

c) A SZERETET LÉPCSŐI

 150. A szeretet lépcsőjének tíz foka, I. (1–5. fok)
 151. A szeretet lépcsőjének tíz foka, II. (6–10. fok)