II. AZ AKTÍV ÖSSZESZEDETTSÉG IMÁJA

a) Az ember törekszik az összeszedettségre

 38. Az Égi Tűz vonzza a földi tüzet
 39. Tegyem ki magamat a lehetőségnek, hogy Isten magához vonzza a figyelmemet és a szeretetemet!
 40. A gondolatok és a vágyak Istenre irányítása összeszedettséget eredményez
 41. Kitárulkozás az Úr előtt és az ő rendelkezésére állás
 42. A víz és a szív felmelegítése
 43. Az örök életre szökellő vízforrás (Jn 4, 14)

 

 b) Isten segít az összeszedettségre

 44. Isten eláraszt a békességgel, mint egy folyammal (vö. Iz 66, 12)
 45. Az Úr öntözött kertje
 46. Az Úr eljön kertjébe
 47. A túlpart fényei
 48. Az örök világosság
 49. Lelkem Isten temploma
 50. Házamnak belsejében Isten lakozik
 51. Lelkünk mélyén Istenre találunk: jó és édes
 52. Az összeszedettség Isten csendjébe, belső világába vezet minket

 

c) A kontemplatív csend

 53. A kontemplatív csend: Istennel betöltött csend
54. A kontemplatív csend gyümölcse az összeszedettség Istenben: megállok és leborulok előtte, ő pedig lehajol hozzám és felemel magához
 55. A kontemplatív csend a magam tevékenységének és Isten ajándékának az eredménye
 56. A kontemplatív csend az összeszedettséggel mélyül

 

d) Isten magához vonzza gondolataimat és vágyaimat

 57. Az összeszedettség a Szentlélek műve
 58. Jézus-ima, X. „Gyermekem, add át a helyedet nekem!”
 59. Az összeszedettség a belső imára segít
 60. Az összeszedettség – Istenre irányulás és Istenre irányultság
 61. Összeszedettség az imádság előtt, alatt és után
 62. Belül imádkozni (A belül való ima)

 

 e) Isten megajándékoz az ő gondolataival

 63. Lectio Divina – Isten szavának áhítatos olvasása
 64. Éljünk megváltó Istenünkhöz méltó keresztény életet! (Efezusi levél)

 

f) Az összeszedettség akadályai a szenvedélyek

65. Lelki szabadságharc kell a szenvedélyek megfegyelmezése, illetve a szent vágyak által
66. A törekvő szenvedélyek:A szeretet és a gyűlölet szenvedélye
67. A vágyak legyőzése
68. Az irtózás szenvedélye
69. A szomorúság szenvedélye
70. Az öröm szenvedélye. Örömödet az Úrban keresd! (Zsolt 36, 4)
71. Az ellenálló szenvedélyek:Remény – kétségbeesés; bátorság – félelem; harag
72. Az affektív vagy érzelmi ima. Az egyszerű szemlélet
73. A reménység érzülete
74. Boldogságom útja: szeretetközösség Istennel és övéivel
75. Szent közömbösség. Mennybe emelt lélekkel élni

 

g) A Szentlélek ajándékai segítenek az összeszedettségre

76. A Szentlélek ajándéka – a Szentlélek érkezése
77. Az erények és a Szentlélek ajándékai
78. A bölcsesség ajándéka fogékonnyá teszi értelmünket, hogy a dolgokat Isten szempontjai szerint szemléljük
79. Az értelem ajándéka segít, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat mélyebben megértsük
80. A tanács ajándéka eligazít, hogy mit kell cselekednünk
81. A tudomány ajándéka helyes tudást ad arról, hogy ki az Isten és mik a teremtmények
82. A jámborság ajándéka azt eredményezi, hogy szívesen élünk Isten gyermekeként
83. A lelki erősség ajándéka megerősíti akaratunkat, hogy bátor bizalommal cselekedjük a jót, és viseljük el a szenvedéseket
84. Az istenfélelem ajándéka rendkívüli tiszteletre indít Isten iránt, hogy féljünk Isten megbántásától

 

 h) Rám tekintettél, és rajtamnyugszik tekinteted

 85. A nyugalom, vagyis a lecsendesedés imájának, valamint az összeszedettség imájának összefoglalása