XI. AZ EGYÜTTSZERETÉS (AZ EGYÜTTMUNKÁLKODÁS/EGYÜTTSZENVEDÉS) IMÁJA

a) „AZ ATYA SZERETI A FIÚT, ÉS MINDENT AZ Ő KEZÉBE ADOTT” (Jn 3, 34. 35)

428. Isten az ő üdvözítő tetteiben részesíti az ő választottját
429. Az üdvtörténet legnagyobb mozgató ereje a szeretet
430. Az Atya szereti a Fiút, és mindent átadott neki (vö. Jn 3, 34. 35)
431. Gyermekeink, akik a földön vagytok, szeretünk benneteket, mondja a lélek-menyasszony

 

b) A FIÚ EGYÜTTMŰKÖDIK A LÉLEK-MENYASSZONNYAL SZERETETE KIÁRASZTÁSÁBAN

432. A lélek-menyasszony az Egyszülött Fiúval szereti az embertestvéreket
433. Az egyszülött Fiú a lélek-menyasszonnyal örvendezteti meg testvéreit
434. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony mondja: Szeressük együtt őket!
435. A lélek-menyasszony övéivel együtt mondja: „Te lettél a mi életünk és boldogságunk”

 

c) A SZENTLÉLEK EGYÜTTMŰKÖDIK A LÉLEK-MENYASSZONNYAL SZERETETE KIÁRASZTÁSÁBAN

436. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34)
437 A lélek-menyasszony Krisztus Lelkével betöltődve fordul az Atyához és az embertestvérekhez
438. A lélek-menyasszony testvéreit is átjárja Krisztusnak a Lelkülete
439. Isten szeretete beleáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által (Róm 5, 5)
440. A lélek-menyasszony jutalma: Részesedés Isten üdvözítő tervében
441. A lélek-menyasszony részesedik a Fiú üdvözítő és a Szentlélek megszentelő tevékenységében

 

d) A SZENTHÁROMSÁGOS ÉLET KIÁRADÁSÁBAN IS RÉSZESEDIK A LÉLEK-MENYASSZONY

442. A lélek-menyasszony a felebaráti szeretet gyakorlásával is törekszik arra, hogy kimutassa isteni Ura iránti szeretetét

 

e) A LÉLEK-MENYASSZONY AZ EGYHÁZBAN ISTENNEL EGYÜTT SZERETI ÉS SZOLGÁLJA EMBERTÁRSAIT

443. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait I. Isten Fia leszállt a földi tájakra
444. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait II. Isteni Ura iránti szeretetből tevékenykedik az emberek üdvösségéért
445. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait III. A lélekmenyasszony hirdetni akarja isteni Ura irgalmát testvérei előtt
446. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit IV. Kiválasztottságotokat jócselekedetekkel biztosítsátok!
447. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit V. Istentől tanuljuk, hogy szeressük egymást!

 

f) CONTEMPLARI, ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE

448. Szemlélődni, és a szemlélődés kincseit másoknak átadni

 

g) AZ EGYÜTTAPOSTOLKODÁS IMÁJA

449. A lélek-menyasszony együtt tevékenykedik Isteni Urával
450. Az együttapostolkodás az örömhír hirdetése által
451. Az együttapostolkodás a Szentlélek vezetésével
452. Az együttszenvedés imája
453. Az együttszenvedés Isten dicsőítésére szolgál
454. Az együttszenvedés Krisztussal egyesít
455. Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak
456. Együttimádkozás Jézussal, a főpappal
457. A lélek-menyasszony együtt uralkodik isteni Urával

 

h) AZ EGYÜTTSZERETÉS IMÁJA

458. Szent sebeidbe rejts el minket!
459. A lélek-menyasszony a mennyei Atya megdicsőítését látja és szereti Jézus szenvedésében és kereszthalálában
460. A lélek-menyasszony Isteni Urával együtt vállalja az engesztelést és az elégtételt
461. A lélek-menyasszony együtt viseli Isteni Urával az elítéltetést és a keresztrefeszíttetést
462. A lélek-menyasszony Isten bölcsességére ismer a kereszt botrányában