XII. A SZENTHÁROMSÁGOS EGY ISTENNEL VALÓ VÉGLEGES EGYESÜLÉS IMAÁLLAPOTA

a) A LÉLEK-MENYASSZONY MENNYEI ÉLETE

463. Krisztus felment a mennybe
464. Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyt a mennyei hazába hívja
465. A lélek-menyasszony az ő boldogságában meg fogja ismerni Istenember magasztos titkait
466. Az isteni Jegyes megajándékozza a lélek-menyasszonyt az Ő szeretetével, és arra tanítja, hogy úgy szeresse Őt, amint Isten szereti őt
467. A lélek-menyasszony a mennyei boldogságban isteni Urához hasonul a szeretetben való egyesülés révén
468 Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyt a lelki házasság mennyei dicsőséges állapotába vezeti
469. A lélek-menyasszony egyre jobban megismeri Isten tervét a mennyországról
470. Isten még több ismeretet ad a lélek-menyasszonynak a mennyei hazáról

 

b) A BOLDOGÍTÓ SZÍNELÁTÁS IMÁJA ÖRÖK RÉSZESEDÉS ISTEN SZENTHÁROMSÁGOS ÉLETÉBEN (ATYA), BOLDOGSÁGÁBAN (FIÚ) ÉS SZERETETÉBEN (SZENTLÉLEK)

471. A mennyei élet: Részesedés az Atya ismeretében
472. A mennyei élet a mennyei Atya szemlélése
473. Isteni dicsőség részesei
474. Részesedés a Fiú dicsőségében
475. A színelátás gyönyörűsége
476. A Szentlélek a szent Szeretet a mennyországban is
477. A lélek gyönyörűsége a mennyországban a Szentháromság
478. Isten hajléka a mennyország
479. A lélek-menyasszony részesedik Isten örök nyugodalmában

 

c) A SZŰZANYA ÉS A SZENTEK ÉLETE A MENNYBEN

480. A mennybe felvett Szűzanya mutatja, hogy milyen lesz a mi mennyei életünk
481. A lélek-menyasszony részt vesz a mennybe felvett Szűzanya közbenjárói szerepében
482. A mennyországba felvett Szűzanya példaképünk a keresztény misztika útjain
483. A lélek-menyasszony angyalok boldog társa a mennyei Atya szemléletében

 

d) ISTEN ÜDVÖZÍTŐ SZERETETÉNEK KITELJESEDÉSE

484. Szenteknek boldog társa
485. Minden kegyelem
486. A kegyelem Isten önmagát ajándékozó szeretete
487. A kegyelem szó jelentése
488. A kegyelem fajai
489. Jézus minden embert megváltott
490. Isten egyetemes üdvözítő akarata
491. Az üdvözüléshez szükséges kegyelmek kiosztása
492. Mi módon érvényesíti Isten az úgynevezett hitetlenek üdvözítésére irányuló szándékát?
493. Isten szereti az embereket
494. Isten szereti az iszlám-hívő vallásos embereket is
495. Jézus szereti az ő zsidó népét is
496. A kérdés történelmi gyökerei
497. Isten az üdvösséget mindenkinek felkínálja, és az ember el is éri azt Isten üdvözítő akarata a tér és idő minden emberére kiterjed