III. A JELENLÉT IMÁJA

a) Nemcsak rám tekintettél, hanem el is jöttél

Fejezet: Hanganyag:
 86. Az Úr tekintete
 87. Isten a csendben mondja ki magát és mutatja meg jelenlétét
 88. A szemlélődésre való átmenet jelei. A te arcodat keresem, Uram! (Zsolt 26, 8)
 89. Csendben várakozom és vágyakozom, hogy rám tekintsen és magához vonzzon az Úr
 90. Az Úr szeme jóságosan ránk tekint
 91. Az Úr szeme az istenfélőkön nyugszik (Zsolt 32, 18)
 92. Jó az Isten!
 93. Jó vagy hozzánk, Istenünk!
 94. Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tit 3, 4)
 95. Isten nemcsak megmutatja arcát, hanem meg is jelenik közöttünk
 96. Jézus-ima, XI. Az Úr megmutatta irgalmát és jóságos arcát
 97. Jézus-ima, XII.: Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem! (Zsolt 30, 17)

 

b) Észreveszlek, mert kinyilvánítod jelenlétedet (Jn 14, 21)

98. Velem van az Úr, aki mindenben segítőm (Zsolt 117, 7)
99. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr (Zsolt 33, 19)
100. Könyörgő szavadra így felel: „Nézd, itt vagyok!” (Iz 58, 9)

 

 c) Zörgetsz lelkem ajtaján, és én beengedlek (vö. Jel 3, 20)

101. Ablak, ajtó előtt és mögött
102. Jézus-ima, XIII. Innen és túl. „Ott túl a rácson egy más világ vagyon!”
103. Teremtményi alázattal leborulok előtted
104. „Ott – nálad, Uram!”
105. Részesedés a transzcendens Isten minket meghaladó örök Szeretetközösségében

106. „Itt – veled, gyermekem!”
107. Részesedés az immanens, velünk lakó Istenben
108. Itt van az Úr, és hív téged (Jn 11, 28), és szeret téged!

 

d) Lelkem lesz a szent sátor, a Te házad, templomod és szent hajlékod

109. Én vagyok az ajtó (Jn 10, 9)
110. A szent sátor Isten jelenlétének a helye
111. A templom az Isten és az ember találkozásának a helye
112. A lakás, ahol Isten lakni akar: a mi lelkünk
113. Krisztus titokzatos Teste vagyunk

114. Szentségben és igazságban járjunk életünk minden napján Isten előtt, aki kinyilvánítja jelenlétét!

 

e) A jelenlét imájának összefoglalása

 115. A mennyei páternoszter