IV. A SÖTÉT ÉJSZAKA (vagyis A MEGTISZTULÁS, A PASSZÍV ÖSSZESZEDETTSÉG) IMÁJA

1. A TISZTULÁS AKTÍV SZAKASZA

 116. A mennybe felvett Szűzanya nekünk is mutatja az utat
 117. „Nem látlak, Uram!”

 

a) A SZÁRAZSÁG IMASZAKASZA

118. Magatartásunk a lelki szárazságban
119. A lelki szárazság természetes okai
120. A természetfeletti szárazság
121. A lelki szárazság előnyei
122. Teendőink a lelki szárazságban

 

b) A LÉLEK AKTÍV ÉJSZAKÁJA

 123. A lelki éjszaka útja
 124. A „semmi” útja I. A lemondás, vagyis az önmegtagadás útja
 125. A „semmi” útja, II. Mit adhatok még az Úrnak? (Zsolt 115, 12)

 

c) AZ ÉRZÉKEK ÉJSZAKÁJA

 126. Az érzékek sötét éjszakája
 127. Az érzékek sötét éjszakájának ajándékai

 

d) A HIT ÉJSZAKÁJA

 128. A lélek aktív éjszakája, a hit éjszakája
 129. A lelki erők kiüresítése

 

e) AZ ÉRTELEM ÉJSZAKÁJA

 130. A hit segít az értelem kiüresedésében
 131. Az értelem kiüresedésének, vagyis lemondásának további útja: Az érzékek segítsége nélküli szellemi megismerést, a hitet igényeljük
 132. Az emlékezet kiüresedése
 133. Az emlékezet kiüresedésének előnyei

 

f) AZ AKARAT ÉJSZAKÁJA

134. Az akarat kiüresítése, I. Lemondás az öröm édes érzéséről
135. Az akarat kiüresítése, II. Lemondás a természetes javak és az érzékek közvetítette örömökről
136. Az akarat kiüresítése, III. Függetlenség a természetfeletti javak feletti örömtől is
137. Az akarat kiüresítése, IV. a szomorúság legyőzése által

 

2. A TISZTULÁS PASSZÍV SZAKASZA
a) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJA

138. A lélek passzív éjszakája: Remény és félelem – elhagyatottság
139. A lélek passzív éjszakájának távlatai
140. Isten tevékenysége a lélek passzív éjszakájában
141. A lélek tétlensége a sötét éjszakában
142. A lélek szenvedésének következménye a kiüresedés

 

b) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJÁNAK TÁVLATAI

143. Reménysugár az éjszakában
144. A boldogító éjszaka célja: a megvilágosodás
145. Per crucem ad lucem (A kereszt által jutunk el a világosságra)
146. Az átalakulás követelményei és gyümölcsei
147. Legyünk üres edény Isten befogadására!

148. A fényesedő éjszaka
149. „A szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn”

 

c) A SZERETET LÉPCSŐI

 150. A szeretet lépcsőjének tíz foka, I. (1–5. fok)
 151. A szeretet lépcsőjének tíz foka, II. (6–10. fok)