Tartalomjegyzék

VII. AZ ISTENNEL VALÓ EGYÜTTLÉT IMÁJA, azaz AZ ISTENNEL VALÓ EGYSZERŰ, vagyis ÁTMENETI EGYESÜLÉS IMÁJA, AZ ISTENNEL VALÓ KÖZÖSSÉG IMÁJA

 

a) ISTEN KÖZLI MAGÁT A LÉLEKKEL

249. Isten közli magát a lélekkel, amely befogadja őt
250. Isten, miután kinyilvánította jelenlétét, betölt a szeretetével
251. A lélek befogadja Istent
252. A belső imában Isten nem hallható szavakkal oktatja a lelket, és közli vele akaratát
253. A lélek tudja: Isten eljött hozzá
254. A lélek tudja: „Itt vagy bennem, Istenem!”
255. Isten lakást vesz a lélekben, nem csupán látogatóba jön
256. A nyugalmi ima Isten önközlésének befogadása

 

aa) A KAPOTT ÖSSZESZEDETTSÉG IMÁJA

257. Hogyan készítsük elő szívünket, hogy a kapott összeszedettség imaállapotában meghalljuk: „mit mond lelkünk mélyén az Úr?”
258. A kapott összeszedettség imájában Isten magához vonzza érzéseinket, illetve gondolatainkat s vágyainkat

 

bb) A KAPOTT NYUGVÁS IMÁJA

259. Isten édes nyugvást létesít bennünk
260. A lélek megadja magát Istennek, befogadja az Urat, és Isten pedig őbenne él

 

cc) AZ EGYSZERŰ EGYESÜLÉS IMÁJA

261. Hogyan egyesül a lélek Istennel az imában?
262. Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat
263. Isten és a lélek kölcsönös önajándékozással mondják egymásnak: „A tied vagyok!”
264. Az isteni Szeretettel való együttlétre hivatott ember

 

b) A SZÍVSEBZÉS IMÁJA

265. Előkészület a szívsebzés imájára
266. A szívsebzés imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél
267. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, I. „Ó, szeretetnek élő lángheve”
268. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, II. „Ó, szeretetnek élő lángheve, mely oly gyöngéden ütsz sebet”
269. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, III. „Ott ütsz sebet, hol lelkem legmélyebb központja van”
270. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IV. „Minthogy kínzó voltod többé nem érzem”
271. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, V. „Műved, ha úgy tetszik, fejezd be, s tépd szét ez édes támadásnak függönyét!”
272. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VI. „Ó édes égetés, ó kedves, drága seb”
273. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VII. A szeráf-angyal ütötte sebzés: „Ó kedves, drága seb!”
274. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VIII. Milyen lehet az az atyai kéz, amely ilyen gyengéden megérinti a lelket a szívsebzéskor?
275. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IX. Az isteni érintésben „az örök élet íze van”
276. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, X. Az édes égetés, vagyis a szívsebzés „lerója minden tartozásomat”
277. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, XI. A halálból élet fakad: „s ölvén életté változtattad a halált” vagyis: „halálra adtál ugyan, de halálomból új életet fakasztottál bennem”
278. Összefoglalás a szívsebzés imájáról: Szereteteddel megsebezted, megjelölted szívemet

 

c) ISTEN ÉS A LÉLEK GYÖNYÖRŰSÉGÜKET TALÁLJÁK A MÁSIKBAN

279. A lélek gyönyörűségét találja Istenben
280. A lélek gyönyörűségét találja az Atyában
281. A lélek örömét találja a Fiúban, aki szereti őt
282. A lélek gyönyörűségét találja a Szentlélekben, akit az Atya és a Fiú küld neki
283. A lélek gyönyörűségét találja Szűz Máriával és Szent Józseffel Istenben
284. Isten gyönyörűségét találja a lélekben

 

d) AZ ELMÉLKEDÉS

285. Az elmélkedés célja, hogy Krisztushoz legyünk hasonlóak
286. Az elmélkedés kitárulkozás Isten előtt
287. Az elmélkedés az elme odafordulása Istenhez
288. Az elmélkedésben az akarat, vagyis a szív befogadja Istent
289. Amikor elmélkedésben Isten veszi át a kezdeményezést, a fontolgató imádság átalakul az Úrra hagyatkozó csendes szemlélődéssé
290. Mit tesz az ember, és mit tesz Isten az elmélkedésben?
291. Az elmélkedéssel Isten jócselekedetekre indítja az embert

 

e) A SZEMLÉLŐDÉS

292. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, I.
293. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, II.
294. A misztika és a misztikus tapasztalat
295. Nézzük tovább a szemlélődő imaélményt!
296. A szemlélődő magatartás alapjai
297. A szemlélődő ima elméleti alapjai
298. Isten maga is sürgeti a mi imánkat, hogy szemléljük őt
299. Szabad vágyódnunk a szemlélődő imára
300. A szemlélődő életmód, I.
301. A szemlélődő életmód, II.
302. Előkészület a szemlélődő imára
303. Isten is előkészül a szemlélődő imánkra
304. A szerzett szemlélődés
305. Hogyan készülhetünk elő a szerzett szemlélődés imájára?
306. A szerzett szemlélődés útja, I. Csendesen ráfigyelni Istenre
307. A szerzett szemlélődés útja, II. Csendesen nézni Istenre
308. A szerzett szemlélődés útja, III. Csendesen hallgatni Istent
309. A szerzett szemlélődés útja, IV. Csendesen belemerülni Istenbe
310. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben, I.
311. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben II.
312. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, I. A szemlélődésben a lélek ismeretet kap
313. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, II. A szemlélődésben a lélek negatív ismeretet kap
314. A szemlélődő imádság elsősorban Isten műve
315. A szemlélődő ima Isten önközlése, I.
316. A szemlélődő ima Isten önközlése II.
317. A szemlélődő imában Isten ismeretet közöl
318. A szemlélődő imában Isten tudást közöl
319. Isten a szemlélődésben látást közöl, I. Istent a szemlélődő imában nem láthatjuk
320. Isten a szemlélődésben látást közöl, II. Isten a szemlélődő imában lát minket
321. Isten a szemlélődésben látást közöl, III. Isten a szemlélődő imában látást ad
322. Isten a szemlélődésben látást közöl, IV. A szemlélődésben közölt látás fátyolozott mennyei színelátás
323. Isten a szemlélődésben hallást közöl, I. Isten a szemlélődő imában szól hozzánk
324. Isten a szemlélődésben hallást közöl, II. Isten a szemlélődő imában hallgatást ajándékoz nekünk
325. A szemlélődő ima: Isten szeretetének megtapasztalása
326. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten nekünk ajándékozott szeretetének csendes, vagyis passzív szemlélése
327. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten szeretetének a befogadása, I.
328. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten szeretetének befogadása, II.
329. A belénk öntött szemlélődő ima: megvigasztalódás, öröm és gyönyörűség Isten megtapasztalt szeretete felett

 

f) INTUÍCIÓ

330. A szemlélődés intuitív, vagyis egyszerű ismeret Istenről

 

g) A SZERETET-ITTASSÁG IMÁJA, I.

331. A szeretet-ittasság imája, I. Házad gazdagságától megittasodnak (Zsolt 35, 9)
332. A szeretet-ittasság imája, II. A Szentlélek józan mámora