IX. AZ ISTENNEL VALÓ ELJEGYZÉS IMÁJA

a) A LÉLEKMENYASSZONY VÁGYA

351. Miről álmodik a lány?
352. Szeretném átölelni Istent, szeretném, hogy átöleljen Isten!
353. Szeretném, ha otthon lehetnék nálad, mert egyre jobban vonzol magadhoz.

 

b) ISTEN ELJEGYZI ÉS LEFOGLALJA MAGÁNAK A LELKET

354. Isten eljegyzi a lelket magának örökre

 

c) AZ ISTENI VŐLEGÉNY ÉS A LÉLEK-MENYASSZONY EGYMÁS IRÁNTI ÖRÖME

355. Az egymásnak valóság kölcsönös öröme
356. Növekedés a kölcsönös ismeretben, szeretetben és az egymás utáni vágyban
357. Jézus eljegyzi jegyesének Alexandriai és Sienai Szent Katalint
358. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, I.
359. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, II.
360. A lelki eljegyzés élménye Assisi Szent Kláránál és Prágai Szent Ágnesnél
361. A lelki eljegyzés élménye Cortonai Szent Margitnál és Battistina Vernazzá-nál
362. Az eljegyzés imája a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz tanításában
363. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (1, 1)
364. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (1, 4)
365. Az eljegyzés imája Keresztes Szent Jánosnak A szellemi páros ének című műve alapján
366. A lélek-menyasszony vágyakozása az Istenben való életre
367. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretetébe kíván belemerülni
368. A lélek-menyasszony vágyára az Úr válaszol
369. Az eljegyzési egyesülés imájában a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényt különböző képekkel szemlélteti
370. A lélek-menyasszony az erények rózsakoszorúját adja ajándékba isteni Jegyesének
371. A lélek-menyasszony a Szentlelket kéri, hogy növelje benne az isteni Jegyes iránti szeretetet
372. A lélek-menyasszony azt szeretné, hogy az érzékek ne zavarják őt, amikor az isteni Vőlegény közli magát vele
373. A lélek-menyasszony kéri: az isteni Vőlegény egészen szellemi módon közölje vele magát
374. Isten eljegyzi magának az egész emberiséget
375. Jézus a „Vérvőlegény”, aki a vére által szerezte meg magának a választott menyasszonyát