X. AZ ISTENNEL VALÓ LELKI FRIGY, AZ EGYMÁSBAN LEVÉS, vagyis A SZERETETBEN ISTENNEL VALÓ TARTÓS EGYESÜLÉS IMÁJA

a) AZ EMBER MÁR TUDJA: EGY LETT A VÉGTELEN ISTENNEL

376. A misztikus megismerés

 

b) ISTEN A HÁZÁBA VEZETI A LELKET

377. Házadba hívtál engem, Uram!
378. Házadba vezettél, Uram!

 

c) ISTEN BEFOGADJA HÁZÁBA A LELKET

379. Házadba fogadsz engem, Uram!

 

d) ISTEN MAGÁNÁL TARTJA A LÉLEK-MENYASSZONYT

380. Magadnál tartottál, Uram!

 

e) ISTEN MEGÉRINTI A LELKET

381. Az isteni érintés
382. Hogyan fogadja a lélek-menyasszony a Szentháromság Személyeitől jövő isteni érintéseket?

 

f) A LELKI FRIGY

383. A lelki házasság imája A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában
384. A lelki házasság imájának fokozatai
385. Az átalakító egyesülés, vagyis az Istennel való lelki frigy Keresztes Szent János szerint
386. Az isteni Vőlegény a virágos ágyba, vagyis önmagába zárja a lélek-menyasszonyt
387. Az isteni Vőlegény betölti a lélek-menyasszonyt a Szentlélek balzsamával
388. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegénynek a szeretetét issza magába
389. Isten a lélek-menyasszonyt a keblére öleli, vagyis a szemlélődő imában Isten önmagáról misztikus ismeretet önt a lélekbe, amikor is a lélek tudja, hogy isteni Ura a szeretetben neki ajándékozta önmagát

 

g) MAGADBA ÖLELTED A LELKEMET

390. A lélek-menyasszony magába öleli isteni Urát
391. Isten magába öleli a lélek-menyasszonyt
392. A lelki mézeshetek imaszakasza
393. Ő az enyém, és én az övé vagyok

 

h) AZ EGYMÁSBAN LEVÉS IMÁJA

394. Az egymásban levés öröme
395. Kölcsönös örömujjongás egymásban
396. Kezem a Kezedben, Uram
397. Kezedet Te is az én kezembe tetted, Uram!
398. Mosolyogj rá Uradra, és fogadd be az ő mosolyát!
399. Szívem a szívedben
400. Tűz a Tűzben
401. Életem a te Életedben

 

f) ISTEN ÖNKÖZLÉSE

402. Önmagaddal betöltöttél
403. Az egymásban levés gyönyörűsége

 

j) A kölcsönös szeretet kiteljesedettsége. „És most jöjj, és szeressük egymást!”

404. És most jöjj! I.
405. És most jöjj, és szeressük egymást! II.

 

k) AZ ÁTALAKÍTÓ EGYESÜLÉS: A LELKI FRIGY KITELJESEDÉSE

406. Az átalakító egyesülés teológiai megközelítése
407. Az átalakító egyesülés imájának mibenléte a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában.
408. Az átmeneti lelki egyesülés és a lelki házasság közötti különbség a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában
409. Az átalakító egyesülés, vagyis a lelki házasság hatásai a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában
410. A lélek-menyasszony egyetlen dolga szolgálni és szeretni isteni Urát
411. A lélek-menyasszony mindent elveszít, csakhogy megnyerje lelke Urát
412. A lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény kölcsönösen gyönyörködnek egymás lelki kincseiben, mint egy szép virágkoszorúban
413. Az isteni Vőlegényt és a lélek-menyasszonyt foglyul ejti az egymás iránti szeretetük, amelyet gyönyörködve szemlélnek
414. A lélek-menyasszony tudja, hogy szépségét isteni Ura szeretetének köszönheti
415. Jézus azt akarja: választottja ott legyen vele Nagycsütörtökön is a bűntől való megváltás művében, a lélek-menyasszony pedig ott látja magát isteni Ura oldalán, és azt óhajtja, hogy szépsége mindinkább növekedjék Urának szerető tekintete által
416. Az isteni Vőlegény gyönyörködve tekint arájára, akit végre megtalált, és magasztalja annak szépségét
417. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony boldog magánya a lelki nász áhítatában teljesedik ki
418. A lélek-menyasszony egészen Istennél van, vele eggyé lett, belemerült isteni Urába
419. Az isteni Vőlegény ajándékokat hoz a lélek-menyasszonynak
420. Az isteni Vőlegény további ajándékokkal halmozza el választottját
421. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony titokzatos egyesülése
422. A lélek-menyasszony olyan ember, akinek Isten lett a legfontosabb, és akit egészen lefoglalt magának az Úr!
423. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány menyegzőjére
424. Aki az Úrral egyesül, egy lélek ővele (1 Kor 6, 17)
425. Szereteted lángolása betöltötte a lelkemet
426. „Uram, én olyan boldog vagyok veled!” Az Úr így válaszol: „Kicsi választottam, és is gyönyörűségemet találom benned!”

 

l) Isten közli magát egyszülött Fia választottjával a Szentlélekben

427. Részesedés Isten szentháromságos életében már itt a földön